Monitoring Energií

Spotřeba elektrické energie v kWh, Spotřeba vody v m3 ale i co se týče energetické náročnosti pro přípravu TUV v Kč. Dále měření dodaného tepla z termických solárních kolektorů v kWh. Přehled vyrobené elektrické energie z fotovoltaické elektrárny včetně grafické vizualizace toku proudů a kapacity bateriového úložiště.

Přehled spotřeby energií s FutureIN

WordPress Image Gallery Plugin
Monitoring Energií